Parametry płytek

PEI

Jest to miara odporności płytek szkliwionych na ścieranie powierzchniowe. Im wartość PEI oraz liczba obrotów jest większa, tym płytka posiada wyższą klasę ścieralności.

Antypoślizgowość

Antypoślizgowość to parametr ważny, zwłaszcza w przypadku pomieszczeń narażonych na działanie wody i wilgoci. Określa się go w oparciu o uzyskany kąt akceptacji – kąt nachylenia powierzchni ukośnej, przy którym osoba kontrolująca osiąga granicę bezpiecznego chodzenia. Do oznaczenia właściwości antypoślizgowych płytek podłogowych używa się symboli R9-R13 (im współczynnik wyższy tym płytka mniej śliska). Dla niektórych płytek nie określono klasy antypoślizgowości z uwagi na niską wartość kąta.

Mrozoodporność


Produkty oznaczone jako mrozoodporne przeznaczone są do stosowania jako okładziny zewnętrzne, narażone na kontakt z wodą i działanie niskiej i zmiennej temperatury.

Informacja o odcieniach

Pamiętaj, aby wszystkie zamówione płytki w ramach danego asortymentu posiadały ten sam odcień. Przykładowo w grupie Paradyż płytki szkliwione produkowane są maksymalnie w 5 odcieniach. To znaczy występuje tzw. płytka podstawowa-wzornik oraz dwie wersje jaśniejsze i dwie ciemniejsze. (Jeżeli mamy do czynienia z płytką „podstawową” to na opakowaniu umieszczamy informację „wzornik”, bądź pole na tą informację jest oznaczone „WZ”, jeżeli występują płytki jaśniejsze, to na opakowaniu dopisywane jest oznaczenie A1 lub A2, natomiast jeżeli w pudełku znajdują się płytki ciemniejsze to umieszczany jest opis B1 lub B2). W przypadku płytek klinkierowych oraz gresu nieszkliwionego porcellanato nie ogranicza się liczby odcieni. Każda partia produkcyjna charakteryzuje się innym wybarwieniem znakowanym identyfikacją literowo-cyfrową. Począwszy od litery A z oznakowaniem cyfrowym od 01do 99. To samo dotyczy kolejnych liter alfabetu B, C itd. W związku z tym, że płytki produkowane są w różnych odcieniach, to ekspozycje mogą się różnić od płytek, które są dostępne na stanach magazynowych. Dlatego też przy zakupie należy kierować się oznaczeniami odcieni zamieszczanymi na opakowaniach. Gres nieszkliwiony produkowany w technologii podwójnego zasypu posiada niepowtarzalny wzór na poszczególnych płytkach – zaleca się więc rozłożenie płytek z różnych paczek i wymieszanie ich.

Kaliber

Podczas procesu wypalania płytki mogą również ulec lekkiemu odkształceniu pod względem wymiarów. Są przez to grupowane według kalibrów-podwymiarów. Najlepiej by wszystkie zakupione płytki posiadały ten sam kaliber. Kaliber oraz tolerancje wymiarowe podawane są na opakowaniach płytek. Formaty płytek, dla których nie wprowadzono kalibrów posiadają tolerancje wymiarowe zgodne z normą EN 14411:2006

[źródło: www.paradyz.com]